BŁĄD Numer wagonu UIC drzwi 1
Rzeczywisty stan systemu
Historia systemu
Zalecenia serwisowe
Alarm w przypadku odstępstwa od normy
Lokalizacja pociągu
Dane środowiskowe (temperatura itd.)