Przeglądy oraz bieżące utrzymanie należą do największych czynników generujących koszty dla przedsiębiorstw kolejowych, niezależnie od tego, czy prowadzą one przewozy towarowe, czy pasażerskie, czy są w rękach państwowych, czy prywatnych...

Cyfryzacja obniża koszty utrzymania o 20 procent

...dla eksperta do spraw kolei, Schwillinga, obydwa zagadnienia są ściśle powiązane: „Cyfryzacja jest dobrym podejściem do zwiększenia wydajności: w ten sposób przewoźnicy kolejowi mogą zaoszczędzić około 20 procent jedynie na kosztach bieżącego utrzymania. Wynika to z faktu, że cyfryzacja pozwala uzyskać dłuższe, bardziej elastyczne okresy pomiędzy pracami konserwacyjnymi, a same czasy przestoju są krótsze, jednak decydującym czynnikiem jest właściwe zrozumienie i wdrożenie cyfryzacji.“...
 • VELA dostarcza Państwu dane niezbędne do optymalizacji funkcjonowania Państwa zaplecza maszynowego.
 • VELA może ciągle monitorować komponenty systemu takie jak drzwi, klimatyzacje, składane stopnie, instalacje sanitarne itd.
 • VELA rozpoznaje różnego rodzaju usterki i zgłasza je bezzwłocznie wraz ze stosownymi informacjami dodatkowymi
 • VELA potrafi o wiele więcej!
 • VELA wykrywa stopniowe zużywanie, sporadyczne zacięcia i ostrzega zanim komponent ulegnie awarii
 • Ocena danych statystycznych pozwala na zaplanowanie remontu według potrzeb
Co mogą Państwo ustalić na podstawie tych danych
 • Bieżący stan obserwowanych komponentów
 • Prognozę usterek systemu
 • Niezbędne interwały serwisowe oparte na stanie technicznym
Jakie są zalety rozwiązania VELA
 • Optymalizacja interwałów serwisowych
 • Zwiększenie dostępności
 • Znaczące obniżenie kosztów utrzymania
 • Unikanie kar
 • Zmniejszona liczba wymaganych pociągów zastępczych
 • Zwiększenie punktualności